Bài viết mới nhất

Đề tài nghiên cứu : Chất lượng – Yếu tố cạnh tranh

quản trị chất lượng

Quản trị Chất Lượng – Điều cần thiết cho Doanh nghiệp Trong định nghĩa sơ lược nhất, Chất Lượng là sự phù hợp với yêu cầu. Đây là các yêu cầu của khách hàng mong muốn thoả mãn những nhu cầu của mình. Hoặc, là các yêu cầu về tính kỹ thuật, …

Xem thêm »

Quy hoạch, thiết kế và xây dựng sân bay

Bài giảng Quy hoạch, thiết kế và xây dựng sân bay cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để lập quy hoạch bố trí tổng thể sân bay, vị trí không gian, tính toán tĩnh không sân bay và các công trình cần thiết trong sân bay nhằm …

Xem thêm »