Bài viết mới nhất

Simple Ways To Reduce Your Unwanted Wrinkles!

6580415133_58b3a52b05_b

Don’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they sent you. In my experience, there is no such thing as luck. Partially, but it also …

Xem thêm »

Hệ thống điều khiển nhúng – TS.Lưu Hồng Việt

Embedded Control Systems

Bài giảng hệ thống điều khiển nhúng – Embedded Control Systems của TS.Lưu Hồng Việt. Tài liệu được chia sẻ bởi một bạn sinh viên ngành ĐTVT – K4. Trong thế giới thực của chúng ta bất kỳ một thiết bị hay hệ thống điện/điện tử có khả năng xử lý …

Xem thêm »