Bài viết mới nhất

Động cơ Turbine – Turbine Engines

turbine-engines

GIỚI THIỆU CHUNG Sau khi nắm kiến thức về môn Khí động học & nguyên lý bay và môn Động cơ & lực đẩy máy bay, có nền tảng kiến thức đại cương về động cơ và những đặc tính hoạt động chung. Môn học này giúp sinh viên có thêm …

Xem thêm »

Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

Luật hàng không dân dụng Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 1991 và đã được sửa đổi, bổ sung năm 1995 (sau đây gọi chung là Luật năm 1991). Kể từ khi có hiệu lực đến nay, Luật năm 1991 và các văn bản hướng dẫn thi hành …

Xem thêm »