Recent Posts

Sân bay – Aerodrome – Annex 14

Môn Sân bay – trích kiến thức từ Annex 14 (ICAO) nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và tổng thể về sân bay Thông tin về một sân bay gồm có: Cơ sở hạ tầng của một sân bay dân dụng Tĩnh không sân bay Các trang thiết …

Xem thêm »

Khai thác máy bay – Operation of Aircraft

Khai thác máy bay

Môn học Khai thác máy bay học vào HK6 – lớp QLB, nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về: Lý thuyết cơ bản về khí động học, cơ học bay; Luật lệ khai thác và kiểm soát khai thác máy bay; Các giới hạn về trọng lượng máy …

Xem thêm »