Trang chủ / Đại cương / Nguyên Lý Mác – Lê Nin

Nguyên Lý Mác – Lê Nin

Môn học được yêu thích nhất mọi thời đại của Sinh viên Việt Nam. Hồi xưa mình có người bạn còn thi được cả giải 3 sinh viên giỏi Quốc gia cơ. Tài liệu phù hợp cho sinh viên năm 1, năm 2 học lại, hiếm người nào năm 3 còn học môn này.