Trang chủ / Quản lý hoạt động bay

Quản lý hoạt động bay

Chia sẻ tài liệu học tập chuyên ngành quản lý hoạt động bay, không lưu.

Hướng dẫn cách đọc bản tin NOTAM

Read Notam

NOTAM là gì? NOTAM – điện văn thông báo Hàng không là thông báo bằng phương tiện viễn thông về thông tin liên quan đến việc lắp đặt, tình trạng hoặc sự thay đổi của phương tiện dẫn đường, các dịch vụ, phương thức khai thác hoặc sự  nguy hiểm …

Xem thêm »